Sosyal Bilgiler Programının Vizyonu ve Temel Yaklaşımı (2005)

Tüm dünyada bireysel, toplumsal ve ekonomik alanda yaşanmakta olan değişimive gelişimi; ülkemizde de demografik yapıda, ailenin niteliğinde, yaşam biçimlerinde, üretim ve tüketim kalıplarında, bilimsellik anlayışında, toplumsal cinsiyet alanında, bilgi teknolojisinde, iş ilişkileri ve iş gücünün niteliğinde, yerelleşme ve küreselleşme süreçlerinde görmek mümkündür.

[…]