Özel Öğretim Yöntemleri-II Öğrenci Özetleri E-Kitabı

Arkadaşlar ders kapsamında hazırlamış olduğunuz özetleri (her iki şubeden gönderen öğrencilerin tamamı dahil olacak şekilde) dönem başında söz verdiğim gibi PDF formatında e-kitap haline getirdim. Metnin devamından ulaşabilirsiniz. Ancak genel olarak şeklen biraz düzeltmekle birlikte yapılan tüm hataları düzeltmedim ve ismini yazmayan arkadaşlar için isim kısımları boş bırakıldı bilginize.

[…]